Πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία περί μπαταριών και ηλεκτρικών εργαλείων

Πληροφορίες σχετικά με τον νόμο περί μπαταριών:

Επειδή στις αποστολές μας ενδέχεται να περιλαμβάνονται μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον νόμο περί μπαταριών (BattG) να σας επισημάνουμε τα εξής: Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, υπάρχει νομική υποχρέωση να επιστρέφονται οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν βλαβερές ουσίες που σε μη ενδεδειγμένη αποθήκευση ή απόρριψη μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή την υγεία σας. Οι μπαταρίες περιέχουν όμως και σημαντικές πρώτες ύλες, όπως π.χ. σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο ή νικέλιο, και μπορούν να ανακυκλωθούν. Μετά τη χρήση μπορείτε είτε να επιστρέψετε τις μπαταρίες σε εμάς είτε να τις επιστρέψετε δωρεάν σε ένα κατάλληλο σημείο κοντά σας (π.χ. στο εμπόριο ή σε κοινοτικά σημεία συλλογής ή στην αποθήκη μας). Η παράδοση στα σημεία πώλησης περιορίζεται στις ποσότητες που συνηθίζονται για τους τελικούς χρήστες, καθώς και σε παλιές μπαταρίες, τις οποίες ο διανομέας έχει χρησιμοποιήσει ή διαθέσει στην γκάμα του ως νέες μπαταρίες.

Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τις μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σε αυτό το σύμβολο θα βρείτε πρόσθετα τα ακόλουθα σύμβολα με την εξής ερμηνεία:

  • Pb: Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο
  • Cd: Η μπαταρία περιέχει κάδμιο
  • Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

Πληροφορίες για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές:

Συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις του νόμου περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ElektroG)  και, ως πελάτες μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές παλιές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να φροντίζουν για μια σωστή και ξεχωριστή από τα οικιακά απορρίμματα απόρριψη.
Για να είναι αυτό ευδιάκριτο, όλα τα νέα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που τέθηκαν σε κυκλοφορία από το 2005, φέρουν το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων ως ορατό σύμβολο της προστασίας των πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Έχετε τη δυνατότητα να φέρνετε ηλεκτρικές παλιές συσκευές σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής στο εμπόριο ή στην κοινότητα.

Έναν άλλο τρόπο απόρριψης μιας παλιάς ηλεκτρικής συσκευής παρέχουμε με τον συνεργάτη μας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο σημείο παράδοσης για τις παλιές ηλεκτρικές σας συσκευές.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αν είναι εφικτό και απορρίψτε τις όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πληροφορίες για τον νόμο για τις μπαταρίες». Στις συσκευές με μνήμες δεδομένων έχετε την υποχρέωση να διαγράφετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.