Δείτε τις Wattώρες και όχι τα Volt

Το ήξερες;
Όσο και να σας κάνει εντύπωση, η δύναμη ενός μηχανήματος δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα συσχέτισης με τα Volts.
Στην πραγματικότητα, όσα περισσότερα Volts υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος και το βάρος της μπαταρίας.
Αυτό που έχει σημασία σαν συνάρτηση με την ισχύ, είναι οι Wattώρες. Πολλαπλασιάζοντας τα Volts με τα Amber έχουμε το αποτέλεσμα των Wattωρών (Wh).

Το ευρύ κοινό και οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας τείνουν να χρησιμοποιούν τις βατώρες και τις κιλοβατώρες για τη μέτρηση της (ηλεκτρικής κυρίως) ενέργειας, ενώ οι φυσικοί και άλλοι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα Joule (J). Η χρήση των πρώτων γίνεται για πρακτικούς και διαισθητικούς λόγους. Για παράδειγμα, ένας λαμπτήρας καταναλώνει ισχύ (που μετράται σε βατ) για κάποιο χρονικό διάστημα, που έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας: το βατ αντιπροσωπεύει ενέργεια ανά μονάδα χρόνου, και η ώρα είναι μια βολικότερη μονάδα χρόνου από ό,τι ένα δευτερόλεπτο σε ένα νοικοκυριό, έτσι όταν πολλαπλασιάζονται δίνουν μία πρακτική μονάδα ενέργειας που ονομάζεται βατώρα. Μία ηλεκτρική θερμάστρα που καταναλώνει 500 J ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο (500 W), θα καταναλώσει 500 βατώρες ενέργειας αν παραμείνει αναμμένη επί 1 ώρα, ή 5 κιλοβατώρες σε 10 ώρες.

Παρότι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από το τζάουλ, η βατώρα είναι πολύ μικρή για να εκφράσει ποσά ενέργειας που αντιστοιχούν στη μακροοικονομική κλίμακα. Π.χ. η ημερήσια παραγωγή ενέργειας ενός μέσου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια βατώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι μεγαβατώρες και οι γιγαβατώρες.